Garantier Adventure

Nybåtsgaranti
Alla Adventure RIB har en nybåtsgaranti.

• 2-års garanti på skrov
• 2-års garanti på tuber av materialet Valmex
• 6-års garanti på tuber av materialet Heytex


Påbörjandet av garantin gäller från försäljningsdatum. Garantivillkoren gäller för alla Adventure båtar. Adventure ltd garanterar att varje båt är felfri i både dess material och konstruktion, under förutsättning att båten köptes från en godkänd återförsäljare.
För yrkesmässig användning och hyrbåtar är nybåtsgarantin 12 månader för skrov och tuber oberoende av tubers material.
Garantidokumentet gäller som bevis på inköp.

Övriga komponenter
Alla övriga komponenter tillhörande båt (Standard eller Heavy-Duty), så som påfyllningsventiler, övertrycksventiler, åror, luftpump, packväskor, bogseringsöglor, bränsletankar, instrument med mera omfattas av en 12 månaders garanti.

Garantins omfattning
Garantin gäller endast material och konstruktion. Det gäller inte i för normalt slitage, sprickor, krackelering eller missfärgning av gelcoat, nedbrytning av utseendet, om utrustning och tillbehör har synlig märkning av annan leverantör eller skada orsakad av:
1). Oaktsamhet så som för lågt eller högt tryck i tuber, brist på service och underhåll, inkorrekt motorstyrka eller motorvikt, olyckor eller missbruk så som båttävling eller annan vårdslös användning.
2). Användning av obehörig komponent eller anordning inte tillverkas eller säljs av Adventure ltd.
3). Förändring av monterade komponenter, eller avlägsnande av komponenter.


Övriga kostnader
Transportavgifter eller andra kostnader som drabbar båtägaren i samband med garantiåtaganden av Adventure ltd eller återförsäljare ersätts inte. Övriga kostnader så som för transport, upptagning i vatten, bogsering, förvaring, telefon, hyra av lagring, olägenheter, förlust av tid, eller andra förluster eller skador, eller kostnader i samband med olyckor, och efterföljande kostnader som uppstår därifrån, omfattas inte av denna garanti.

Båtägarens ansvar
Båtägaren måste se till att båten levereras till en auktoriserad återförsäljare för reparation enligt garantin. Efter undersökning, kommer en garantireparation att genomföras under förutsättning att skadan inte har skett på grund av några orsaker som inte omfattas av garantin. Om en båt lämnas in för reparation enligt garantin, och det är fastställt att skadan orsakats av andra än fel i material eller konstruktion, kommer alla eventuella avgifter och kostnader vara båtägarens ansvar.

Säljares skyldigheter
Adventure ltd eller dess återförsäljares skyldigheter enligt denna garanti kommer att begränsas till utbyte av någon komponent eller komponenter, som krävs för att kompensera för eventuella fel som har uppstått på grund av felaktigt material eller konstruktion, i enlighet med denna garanti.

Dokument
Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer utförligt om Adventure ltd garantivillkor samt instruktionsmanual.