CE-märkning

CE-märkning är en produktmärkning som följer krav i EU-direktivet främst inom EU men även inom EES.

CE-plate

CE-Plattan

På CE-plattan står information om båten såsom CE-klassning, skrovnummer, max bärighet, vikt, max hästkrafter m.m.

CE-plate on transom

Fäst på produkt

Märket ska sitta på varje produkt som tillverkas. På Adventure båtar sitter CE-plattan på insidan av akterspegeln.

CE märkning

CE-märkning är en produktmärkning inom främst EU men även inom EES. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (’i överensstämmelse med EG-direktiven’). En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö samt att en föreskriven kontrollprocedur har följts. Är en produkt försedd med CE-märkning visar detta att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande krav som återfinns i de EU-direktiv som reglerar detta.

I princip innebär det att tillverkaren är ansvarig för alla skador som orsakas av den CE-märkta produkten, under förutsättning att användaren följt instruktionerna. Medlemsstaterna har förpliktat sig att överföra kraven till nationella regler med bibehållen kravnivå. Det innebär att alla nationella lagstiftningar är harmoniserade. CE-märkningen infördes i Sverige den 1 januari 1994 och kallades EG-märket fram till 1 januari 1995. CE-märkningen ska vara väl synlig, läslig och varaktig under produktens förväntade livstid. Märket ska sitta på varje produkt som tillverkas. På Adventure båtar sitter den på insidan av akterspegeln.